Vilka dispensregler gäller?

Alla lag har dispens för en överårig spelare, som får vara högst ett år äldre än den åldersklass laget spelar i. Har ert lag däremot fler än en överårig spelare, måste ni ansöka om dispens för samtliga överåriga spelare i truppen. Dispens söks via Gothia Account.

Observera att ni inte - utan att ha sökt om och fått dispens - får ha flera överåriga spelare som byter av varandra från match till match.  

Spelare med dispens (sökt såväl som generell) får enbart delta i den klass där dispensen gäller. Maximalt två överåriga spelare med dispens är tillåtna per match

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss