När är sista anmälnings- och betalningsdag?

Anmälan

Anmälan stänger när respektive kategori är fullbokad, dock senast 10 november. 

Notera att de lag som först betalat anmälningsavgiften kommer prioriteras vid de tillfällen vi når upp i maximalt antal lag i någon kategori. 

Tänk på att kategori C och D vanligtvis blir fullbokade snabbt, särskilt kategori D (lokala lag). Notera att det inte är anmälningstiden utan betalningstiden av anmälningsavgiften som gäller som turordningslista.

Boende

Sista dagen att betala boendekostnaden/deltagaravgiften är den 20 november. 

Extra beställningar

Har ni beställt extra Gothia Card, madrasser eller specialkost ska detta betalas senast den 10 december.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss